Pomoc dla "Search courses"

Zaliczenia warunkowe ze wszystkich przedmiotów prowadzonych przez dr. Przemysława Wilka.

Termin zaliczenia 20 czerwca 19:00

Zaliczenie dla osób uzupełniających przedmiot lub poprawiających. 

Zaliczenie dla studentów I i II stopnia z przedmiotu Prawo Ochrony Własności Intelektualnej.

Prowadzący: mgr Sebastian Cybulski 

Zaliczenie dla studentów I i II stopnia z przedmiotu Bezpieczeństwo i Higiena Pracy.

Prowadzący: mgr Sebastian Cybulski