Pomoc dla "Search courses"

Zaliczenie z przedmiotu Prawo ochrony własności intelektualnej.

Zaliczenie z przedmiotu Bezpieczeństwo i higiena pracy.