Help with Search courses

Głównym celem przedmiotu Lingwistyczna Analiza Tekstu w swojej tematyce obejmującego aspekty czytania intensywnego oraz ekstensywnego jest pogłębienie znajomości języka angielskiego w obszarze analizy oraz interpretacji tekstów czytanych oraz słuchanych oraz paralelny rozwój umiejętności językowych poprzez powtórzenie określonych treści gramatycznych.